Rajd AK – Edycja 2022

 

REGULAMIN RAJDU:

 

1. ORGANIZATORZY RAJDU – Sztab Rajdu Szlakami Walk Grupy “Kampinos” Armii Krajowej.

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniach 23 – 25 września 2022 r., bez względu na warunki atmosferyczne. W tym roku miejsce wydarzenia owiane będzie tajemnicą. Organizatorzy oczekują na patrole na starcie Rajdu w piątek 23 września na parkingu pod Gimnazjum w Jaktorowie o godzinie podanej w wiadomości zwrotnej po otrzymaniu informacji o ilości patroli z każdej z drużyn (wstępnie godz. 17.00).

3. UCZESTNICY

Rajd Szlakami Walk Grupy “Kampinos” Armii Krajowej jest imprezą harcerską, przeznaczoną dla Zuchów, Harcerzy, Harcerzy Starszych i Wędrowników. W tegorocznym rajdzie mogą brać udział wyłącznie drużyny harcerskie/zastępy/patrole z Hufca ZHP Jaktorów (we wszystkich przypadkach mogą być one maksymalnie 10 osobowe, minimalnie 6 osobowe). Dodatkowo, w skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba (opiekun).

4. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU

Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie: strój partyzancki, apteczkę pierwszej pomocy, naczynia na ciepły posiłek, busolę, materiały piśmiennicze, lornetkę, sprzęt noclegowy (ciepły śpiwór, karimata), suchy prowiant na:

· piątkową kolację,

· sobotnie śniadanie i kolację,

· sobotnią trasę,

· niedzielne śniadanie.

5. ZADANIE PRZEDRAJDOWE – każdy patrol ma do wykonania dwa zadania przedrajdowe:

ZADANIE 1:

Dla harcerzy – List do wybranej jednostki lub grupy partyzantów. Temat korespondencji brzmi: „Czy o taką Polskę walczyliście? Opisz Polskę, w której żyjesz”. Na Wasze prace czekamy do 19.09.2022 r. Listy należy przekazać za pomocą dowolnej platformy on-line na adres: rajdak.kampinos@jaktorow.zhp.pl.

Dla zuchów – Własnoręcznie wykonajcie pocztówkę dla partyzanta. Wybierzcie najładniejsze kolory, chwyćcie za kredki, pędzle, ołówki oraz inne akcesoria plastyczne i stwórzcie niepowtarzalną kartkę. Niech wyobraźnia Was poniesie! Prace należy dostarczyć do Hufca Jaktorów w terminie do 19.09.2022 r.

Zadanie 2:

Piosenka. Waszym zadaniem jest nauka piosenki partyzanckiej/patriotycznej. Każdy patrol dostanie inny utwór. Tytuły otrzymacie przy potwierdzeniu zgłoszenia na rajd.

 

6. ZGŁOSZENIA

Na zgłoszenia czekamy do 7 września 2021 r. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rajdak.kampinos@jaktorow.zhp.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje takie jak:

· nazwa patrolu,

· ilość osób w patrolu,

· imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna.

Za przyjęty na trasę uważa się patrol, który spełnia poniższe warunki:

· w terminie i w poprawny sposób prześle zgłoszenie do organizatorów,

· otrzyma drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.

7. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia uczestnikom rajdu:

· doskonałą zabawę na najwyższym poziomie,

· gorący posiłek – ze względów technicznych nie mamy możliwości zapewnienia posiłków bezmięsnych i bezglutenowych,

· mapę terenu,

· dyplomy uczestnictwa w rajdzie,

· plakietkę rajdową,

· transport,

· wartościowe nagrody dla najlepszych,

· zdjęcie pamiątkowe.

 

8. PUNKTACJA

Każda jednostka harcerska biorąca udział w Rajdzie Szlakami Walk Grupy “Kampinos” Armii Krajowej będzie mogła zdobyć podczas 2 dni zmagań łącznie 120 punktów. Poniżej przedstawiamy co i w jaki sposób będzie oceniane przez organizatorów:

· zadania przedrajdowe: 20 punktów,

· umundurowanie (zgodne z regulaminem i jednolite dla patrolu), przebrania partyzanckie, wizerunek patrolu: 20 punktów,

· sobotnia trasa dzienna (wykonanie zadań, zaangażowanie całego patrolu, współpraca w patrolach): 80 punktów.

9. PŁATNOŚCI – wpisowe na rajd wynosi 10 zł (wpłata za patrole na rachunek bankowy Hufca: 19 1240 6348 1111 0000 5118 8632)

 

10. INNE INFORMACJE:

· Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta rajdu, przepisów sanitarnych w związku z Cowid-19, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych. Uczestniczących w rajdzie obowiązuje ponadto przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

· Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.

· Nieprzestrzeganie powyższych norm może doprowadzić do wcześniejszego wydalenia uczestnika lub patrolu z rajdu.

· Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas rajdu odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub pełnoletni opiekunowie drużyn rajdowych.

· Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

· Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant rajdu ogłasza na stronie internetowej rajdu.